Marion Schins Praktijk voor Psychosociale Therapie
Marion Schins

Behandelingen

Marion Schins

Gezondheid

Gezondheid betekent zowel een goede lichamelijke gesteldheid als geestelijk en maatschappelijk welbevinden. Als mensen hierin worden geblokkeerd ontstaan er klachten.

Het behandelproces

Eerst wordt de problematiek besproken en staan we stil bij de symptomen en klachten. Dan gaan we het lijf zelf laten spreken. Op een eenvoudige, plezierige en snelle manier verkennen we mogelijk aanwezige blokkades. Deze worden helder en bespreekbaar gemaakt.

U krijgt inzicht en wordt op het spoor gebracht de blokkades los te laten. Deze combinatie van praten en eenvoudige testen blijft de rode draad tijdens de behandelingen. Bij elke behandeling wordt gezamenlijk teruggekeken op de afgelopen periode: wat ging er goed en wat nog niet.

Er wordt voor gezorgd dat dit proces op een begrijpelijke en vooral milde manier verloopt. Er is ruimte en tijd om het verhaal van de hulpvrager een eigen waarde te laten hebben. Voor mij als hulpverlener betekent dat uitgebreide aandacht voor de persoon, voor de mens achter de klachten.

Het betekent ook het opmerken en geven van de benodigde ondersteuning gedurende de gehele behandelreeks. Het is een samen te lopen weg, vanuit betrokkenheid en zicht op resultaten.

De behandelingen duren 1-1 ½ uur per keer. Het aantal noodzakelijke behandelingen is natuurlijk afhankelijk van de aard van de klachten. Er wordt gewerkt aan de hand van een behandelplan, dat samen met u wordt opgesteld en waar nodig bijgesteld.